down
down

Przewiń w dół

PL EN DE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu:
„Nowa oferta turystyczna Hotelu Czerwony Baron podstawą rozwoju firmy WSD Office”

Program operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 1
Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1
Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat 1.1.D1
Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

Podschemat 1.1.D1.a
Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

 

Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria
= =