Strona Główna
DOFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu:
„Nowa oferta turystyczna Hotelu Czerwony Baron podstawą rozwoju firmy WSD Office”

Program operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 1
Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1
Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat 1.1.D1
Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

Podschemat 1.1.D1.a
Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

 

.